...

Եթե ցանկանում եք մասնակցել փոխանակման ծրագրերի կամ ուսումը շարունակել տեղական, արտասահմանյան հեղինակավոր ԲՈՒՀ-ում և ստանալ TOEFL ibt կամ IELTS որակավորման հավաստագիր, ապա կարող եք մասնակցել “Ինտելեկտ” ուսումնական կենտրոնի դասընթացներին։

Դասընթացի ավարտին ուսանողները կտիրապետեն՝

✔ ակադեմիական անգլերենի ընթերցանության սկզբունքներին,

✔ ակադեմիական տեքստերի, երկխոսությունների ունկնդրման առանձնահատկություններին,

✔ ամենատարբեր համատեքստերում արտահայտվելու կարողություններին,

✔ էսսեներ գրելու ստեղծագործական հմտություններին։

Դասընթացների տևողությունը՝ 3 ամիս, շաբաթական 3 անգամ 1-ական ժամ

Серафинит - АкселераторОптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.