...
անգլերենի դասընթացներ

ՄԻԱՑԻՐ ՄԵԶ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ

ՆՈՐ ՍԿԻԶԲ / ՆՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐ / ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Ցանկանում եք կիրառել խոսակցական անգլերենը և հաղորդակցվել օտարերկրացիների հետ բիզնեսում կամ առօրյայում։

Կարող եք շփվել և հաղորդակցվել տարբեր ոլորտներում սեղմ ժամկետներում

Ծրագրի տևողությունը կախված է սկզբնական գիտելիքներից

Դասընթացը կազմված է հետևյալ կարողություններն անգլերենով զարգացնելու համար՝

Պրեզենտացիոն հմտությունների և մասնագիտական բառապաշարի հարստացում և հղկում,

Բիզնես գրագիտության վարում,

Մարքեթինգային և մենեջմենթական հմտությունների ու բառաֆոնդի իմացության բարելավում,

Բիզնես քննարկումների և բանակցությունների վարում,

Ֆինանսական հաշվարկների հաշվետվությունների ներկայացում,

Թիրախային շուկայի տարաբնույթ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների կառավարում։

անգլերենի դասընթացներ
բիզնես անգլերեն